Lighterian Rays

Verheven, verrezen, of opgestegen Meesters: De Meesters zijn een team van hoogontwikkelde lichtwezens die verbonden zijn met de evolutie van de aarde en mensheid. Sinds het begin van de tijd dragen ze zorg dat de evolutie zich voltrekt volgens het Goddelijk Plan. Wanneer de aarde en mensheid het nodig hadden, incarneerden ze op aarde om hun bijdrage met ons te delen. Ze lieten hun kennis en wijsheid achter om ons te helpen groeien. Na hun dood keerden ze terug naar de sferen waar ze thuishoren. Vanuit gene zijde staan ze geheel volgens plan in verbinding met geïncarneerde meesters en mensen op aarde. Ze beïnvloeden ons in onze dromen, visioenen en via andere telepathische communicatie. Op dit moment wordt het trillingsgetal van aarde en mensheid verhoogd. Dit brengt ons steeds dichter bij de frequenties van de Engelen en Verheven Meesters. Daardoor wordt het steeds gemakkelijker telepathisch met hen te communiceren. Zoals zij destijds -tijdens hun incarnatie op aarde- informatie ontvingen van niet-geïncarneerde meesters, zo kunnen wij nu informatie van hen ontvangen. Wij kunnen leren van hun wijsheid en waarheid en het in eigen tempo in ons leven integreren. Zo worden we opgenomen in het Goddelijk plan voor ons leven, dat een onderdeel is van het totale plan voor de aarde.

Deze cursus (Lightarian Rays) bestaat uit zes delen; elk deel bestaat uit een meditatie en een activatie.

De eerste activatie:
Een basis activatie, de zelf-bekrachtigingsstraal, deze heb je nodig om de overige activatie te kunnen ontvangen. Tijdens deze inwijding word je verbonden met Meester Maitreya. De ontvangst van deze zelf-bekrachtigingsstraal zal jou op krachtige wijze voorwaarts stuwen op je spirituele pad.

De tweede activatie:
Een activatie in de reinigingsstraal van Verheven Meester El Morya. Zijn thema is kracht. El Morya is de betrouwbare verdediger van rechtvaardigheid en het leven naar hoge maatstaven. Hij is de meester van universele wetten, waarheid en zuivere communicatie. Hij is een liefhebbende, rechtvaardige maar ook strenge meester, met grote toewijding aan het Goddelijk Plan.

De derde activatie:
Een activatie in de helende straal van Verheven Meester Boeddha. Zijn thema is barmhartigheid. Boeddha zal jou vanaf het moment van de inwijding steunen in je zelf-helings proces.

De vierde activatie:
Een activatie in de activeringsstraal van Verheven Meester Sananda. Zijn thema is zuiverheid. Sananda is met name bekend van zijn leven als Jezus van Nazareth. Hij helpt mee aan het totale ascentieproces van de aarde. De activatie zal jou helpen om op het allerdiepste niveau gezuiverd te worden, teneinde jouw activatie naar spiritueel ontwaken te versnellen.

De vijfde activatie:
Een activatie in de manifestatie straal van Verheven Meester Saint Germain. Zijn thema is moed. Moed om bewust te manifesteren van dat, wat binnen het Goddelijk Plan ligt. St. Germain is de hoeder van de paars-violette vlam. De paars-violette vlam helpt ons oud karma te transformeren en leidt ons zo naar nieuwe vrijheden.

De zesde activatie:
Een inwijding in de energieën van De Universele Bron. Het thema is wilskracht. De inwijding in de Universele Bron zal jou stimuleren en ondersteunen op je tocht naar een verheven manier van zijn en doen.

Tijd: 40 minuten persoonlijk, telefonisch of via afstand
Persoonlijke investering: € 110,- per deel voor cliënten.                             Voor leraren bijkomende kosten 150,- voor manual en registratie
Vereiste vooropleiding: geen
Inclusief: manual en registratie bij Lightarian Institute, Amerika
Certificering: Ja