Algemene Voorwaarden Opleidingen

Cursussen en persoonlijke consulten

 • Opleiding, Coaching & Healing praktijk Katinka Passion for Life (praktijk voor Vreugde, Vitaliteit, Spiritualiteit & Ontwikkeling) is CRKBO geregistreerd. Er is dus geen btw verschuldigd.
 • Cursist/cliënt is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de seminars als daarbuiten.
 • Cursist /cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.
 • Opleiding, Coaching & Healing praktijk Katinka Passion for Life (praktijk voor Vreugde, Vitaliteit, Spiritualiteit & Ontwikkeling) is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist/cliënt.
 • Als de cursist/cliënt plotseling verhinderd is om het seminar te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten.

Vetrouwelijkheid

 • Alle informatie, zowel vragen als voorbeelden, die tijdens het seminar/behandeling met de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en dient niet buiten de groep besproken te worden. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mede deelnemers en docenten volledig wordt gerespecteerd.
 • Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan. De lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd of aan derden gegeven worden.
 • Noch de lesstof, noch het lesboek mag gekopieerd of gegeven worden aan deerden.
 • Copyright en eigendomsrecht van het gebruikte lesmateriaal light bij THInK waarvan Vianna Stibal de oprichtster is.   https://www.thetahealing.com/about-vianna-stibal-founder.html

Seminars algemeen

 • In de prijs van het seminar zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen.
 • De lesdag begint om zoals aangegeven op de website, meestal tussen 9.00 uur en 10.00 uur en eindigt ca 17.00 uur. Gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn. Vanaf 15 minuten voor aanvang bent u welkom.
 • Zorg voor prettig zittende kleding en neem warme sokken of pantoffels mee.
  De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen! Zijn er niet genoeg aanmeldingen, dan heeft Opleiding, Coaching & Healing praktijk Katinka Passion for Life het recht om de les te verschuiven naar een later tijdstip. Mocht dat tijdstip niet passen, dan krijg je je betaling terug, behalve niet restitueerbare aanbetaling.


Betaling – en annuleringsregels cursusprogramma’s

 • Na aanmelding is er bedenktijd van 14 dagen, beginnende op de dag van aanmelding, waar binnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktijd vervalt, indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden.
 • Je aanmelding is pas definitief en je plaats gereserveerd na ontvangst van de (aan)betaling.
 • De aanbetaling is niet restitueerbaar.
 • Als 3 weken na aanmelding via de website de aanbetaling nog niet binnen is, vervalt automatisch de aanmelding.
 • Graag bij de overschrijving vermelden: factuurnummer, naam van de cursist, naam van het cursusprogramma en de startdatum.
 • Het resterend bedrag moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangen zijn op IBAN-nummer: NL46 RABO 0343 5555 73 ten name van E. Tchernova. Of aan het begin van de eerste lesdagcontant betaald.
 • Voor het betalingen vanuit het buitenland op IBAN: NL46 RABO 0343 5555 73, BIC:RABONL2U
 • Bij annulering door de cursist is de volgende regel van toepassing: Tot 1 week voor aanvang van de opleiding wordt 20% van het resterende bedrag geretourneerd. Daarna is het bedrag voor het betreffende cursus verschuldigd.
 • Bij annulering vanuit Opleiding & Healing praktijk Katinka Passion for Life: als je het programmaonderdeel/cursus niet op een nieuw tijdstip kunt/wilt volgen, wordt het volledige bedrag geretourneerd binnen 14 dagen.
 • . Dit bedrag zal terugbetaald worden binnen 10 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken van de annulering. Annulering vanuit Praktijk Katinka Passion for Life zal in ieder geval plaats vinden als er te weinig deelnemers zijn aan het seminar (hiervan krijgen de deelnemers uiterlijk 4 dagen van tevoren bericht), bij ziekte van de cursusleider en andere, buiten de macht van Katinka Tchernova, liggende redenen.
 • In situaties van evidente overmacht behouden wij ons het recht voor om datum en locatie van seminars te veranderen.
 • Praktijk/oefenochtend, -middag, -avond €30,– of anders aangegeven

Skype/ WhatsApp/ Zoom consulten

 • Deze kunnen per telefoon of via e-mail worden aangevraagd.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend Skype/WhatsApp /Zoom programma.
 • Indien de verbinding om wat voor reden dan ook uitvalt, proberen we eerst om het contact te herstellen. Als dit onmogelijk blijkt zetten we het consult op een andere tijdstip voort.
 • Als de cliënt verhinderd bent om de afspraak voor een consult na te komen, dient het consult 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Als dit niet (tijdig)is gedaan, is de cliënt het hele bedrag voor de gereserveerde tijd/een deel verschuldigd. De cliënt ontvangt hiervoor een rekening.
 • Voor afgesproken consulten kan geen geld terug gevraagd worden.


Hou zelf een kopie

KvK.: 57790744
BTW: NL002351204B78