Wat is ThetaHealing® DNA?
Wanneer je computerprogramma niet meer volstaat, delete je het programma en download je een nieuwe waardoor je weer up to date bent. Waarom zou je dit niet bij jezelf kunnen doen? Een blokkade “deleten” en een negatief programma herschrijven tot een positief programma is makkelijk als je weet hoe we onze originele programma’s hebben geïnstalleerd. Dit komt allemaal aan bod bij de ThetaHealing® DNA Basis cursus..

De kern van deze technologie is de mogelijkheid van het menselijk brein om vrijwel onmiddellijk de staat van theta-frequency van de brein te betreden met behulp van speciale meditaties.
Theta-frequency  is een fase van hersenactiviteit van zeer diepe ontspanning, tussen slaap en waakzaamheid. Theta-staat van de hersenen wordt actief gebruikt bij hypnose.
In Thetahealing® of het wordt nog DNA Healing techniek genoemd kun je bewust met Theta-golven  op het onderbewuste niveau werken.

Deze zeer effectieve (zelf)healing techniek, ontwikkeld door Vianna Stibal.  In 1995 ontdekte Vianna, als intuïtieve reader, dat door de manier van werken deed er onmiddellijk een healing plaatsvond. Op deze manier wist zij onder andere kanker in haar eigen been te genezen. Sindsdien heeft ze over de hele wereld duizenden mensen opgeleid in ThetaHealing®. Zij blijft de methode verder ontwikkelen en verspreiden.

Zoals je weet, bestaat alles om ons heen uit energie: mensen, hun gedachten en emoties, dieren, planten, bomen, voedsel, alles wat je vast kunt pakken en kunt voelen. Alles staat met elkaar in verbinding en reageert op elkaar, bewust of onbewust. Er is wetenschappelijk bewezen dat “giftige” emoties tot ziekte kunnen leiden. Met de kennis dat emoties, gevoelens en de macht van de gedachte een directe invloed hebben op onze fysieke gezondheid kunnen wij zeggen dat alles wat we nodig hebben voor healing in ons aanwezig is. Alles wat we “zijn” ligt opgesloten in ons DNA.

Door gebruik te maken van Theta-hersengolfen, de kracht van onze gedachten en de Scheppende kracht van het Universele veld (bestaand uit onvoorwaardelijke liefde en oneindige mogelijkheden, ook wel Godsbewustzijn genoemd), kunnen wij ons fysieke lichaam tot een optimale gezondheid brengen en zelf ons leven gaan creëren.

ThetaHealing® is werken met het celgeheugen, waarin al je informatie besloten ligt; de fysieke, genetische, historische /het vorig leven en de zielsinformatie.

Wanneer je op bewust niveau alle stappen hebt gezet om iets te veranderen of te bereiken en het toch maar niet lukt, is de kans groot dat er op onbewust niveau nog overtuigingen zitten die jouw gewenste creatie tegenwerken. Met de ThetaHealing® techniek kun je op een snelle, heel toegankelijke, luchtige en efficiënte manier alle aanwezige blokkerende overtuigingen, beperkende emoties, angsten en negatieve zelfbeelden snel opsporen, opruimen en “herschrijven” naar ondersteunende overtuigingen op DNA niveau.

Met behulp van testen kun je zien dat er daadwerkelijke een verandering heeft plaatsgevonden op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel.  Je geeft jezelf de gelegenheid de kwaliteit van je leven en je gezondheid fundamenteel te verbeteren.
Het is heerlijk om los te kunnen laten wat je ontwikkeling in de weg staat en weer je Ware Zelf te worden!

Daarnaast kun je met ThetaHealing® ontbrekende kaders en gevoelens downloaden als je die nog nooit hebt ervaren. Als in je systeem bijvoorbeeld het begrip “overvloed” ontbreekt, kun je die creatie evenmin manifesteren. Door het te downloaden, begrijpt je lichaam hoe de energie van overvloed aanvoelt en kan het dat vervolgens aantrekken en herkennen.
Je wordt bewuster, je gaat meer in je kracht staan en je wordt beter in staat keuzes te maken en beslissingen te nemen. Je wordt liefdevoller en eerlijker naar jezelf toe en naar de wereld om je heen. Het geeft je de mogelijkheid om je leven te gaan manifesteren volgens je oorspronkelijke blauwdruk.

De ThetaHealing® techniek wordt wereldwijd succesvol toegepast en is eenvoudig te leren en te gebruiken. Het werkt goed samen met andere vormen van energetisch werk. Met behulp van deze techniek kun je jezelf, je familie, vrienden, dieren, planten of cliënten helpen. Er is geen bepaalde gave of vooropleiding voor nodig. Deze techniek is toegankelijk voor iedereen, ongeacht culturele, religieuze, raciale afkomst of achtergrond en zowel voor beginners als voor professionals.

ThetaHealing® is geen religie of geloofsovertuiging. Het is een techniek om snel overtuigingen bloot te leggen (wat je anders jaren van traditionele psychotherapie zou kosten) en ze te veranderen en in overeenstemming te brengen met de Bron van alles wat is.
Voor mij persoonlijk is ThetaHealing® een manier van leven.