Quantum Touch

Quantum Touch of QT, is werken met de energie van het Quantumveld. Hiermee wordt de energie bedoeld die altijd in en om ons heen aanwezig is.
De kracht van QT zit in de eenvoud. Het is gebaseerd op ademhalings- en lichaamsbewustwordingstechnieken die tot gevolg hebben dat de persoonlijke levenskracht (ook wel chi, ki, prana of manna genoemd) versterkt wordt. Deze technieken worden al eeuwenlang door genezers in verschillende culturen toegepast..
Als de behandelaar de cliënt zacht aanraakt, gaat de ontvanger mee resoneren in een hogere trilling. De wet van resonantie activeert het zelfgenezend vermogen van een cliënt en zijn lichaamsintelligentie bepaalt wat, waar en in welk tempo er geheeld wordt. 

Dit is vaak meteen voelbaar en zichtbaar en kan zich uiten in spontane bewegingen van het lichaam. Met andere woorden – de ontvanger van de energie is zijn/haar eigen heler.

Het is belangrijk om voor, tijdens en na de behandeling voldoende water te drinken, want QT werkt ontgiftend voor het lichaam. QT kan gecombineerd worden met andere therapievormen en versterkt het effect van andere healingmethoden.

Een Quantum Touch behandeling kan een aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. Quantum Touch is geen vervanger van de reguliere geneeskunde. Bij ziekte is de reguliere arts altijd de eerste persoon die je moet raadplegen!